Het ALEXANDER Business Magazine

Het magazine verscheen 4x per jaar en werd op naam verspreid bij 5000 ondernemers/bedrijven in Rotterdam Prins Alexander. Dit magazine beoogt een stimulans te zijn voor het bevorderen van het economische klimaat binnen Prins Alexander en het uitbreiden van het netwerk tussen ondernemers.